Princ i zmija

Princ je skočio na Crvenu zmiju. Hrvanje je počelo. Bacali su se na sve strane. Lomilo se drveće, grane su letjele. Crvena zmija je siktala, a Princ je urlao.

Autor ilustracije Miroslav Vincelj 

Prethodni
  Treća
  Magija - Sve