Prva

Prva

Vatreno pucketanje pobijedilo je cvilež kvrgavih grana. Na trenutak je šuma zasjala svojom ljetnom radošću. Ali samo na trenutak.

Sumporni smrad preplavio je šumu. Zeleni život sakrio se iza kapaka, a iz ljetne šumske ljepote iskoračila je ona. Krvavo crvena kosa obavila ju je poput plamena. Oči su sijevale zlokobnom svjetlošću, a u ruci joj se kotrljala žuta svjetleća kugla. Bila je to kuglasta munja, vrlo rijetka i nerazjašnjena pojava električnog izbijanja. Da, bila je to ona. Munjena. Gospodarica munja.

Autorica teksta Romana Kovačić

Autor ilustracije Miroslav Vincelj

Prethodni
  Crescendo
Sljedeći
Druga  
  Magija - Sve