Puž muž

"Šuma je na trenutak zastala.

Zaledila se u proljetnom podnevu.

Kroz tišinu probijao se vjetar.

Prvo je stidljivo provirio iza puža-muža, preko vijugave kućice prepune spomena." 

 

Bilogorska čarolija: Prinčeva staza

Autor ilustracije: Miroslav Vincel

  Magija - Sve